/* */

Kronika fotograficzna PKM w Gdańsku

/ 2015 Zatoka Gdańska, Portowiec Gdański III 40