/* */

Kronika fotograficzna PKM w Gdańsku

Sākums / 2015 Zatoka Gdańska, Portowiec Gdański III 40