/* */

Kronika fotograficzna PKM w Gdańsku

இல்லம் / 2015 Zatoka Gdańska, Portowiec Gdański III 40